Mallit

smart #1

Tutustu

smart Store

Tutustu sähköiseen ajamiseen

Financial Services

smart e-Fleet

Liitettävyysominaisuudet

Yhteystiedot ja tuki

Mallistomme laajenee

smart Huolenpitosopimus – Usein kysytyt kysymykset

Katso täältä vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.


Huolenpitosopimuksen aktivointi uuteen autoon

smart Huolenpitosopimus on mahdollista aktivoida kaikkiin Veho-konsernin uutena maahantuomiin smart-autoihin ensimmäiselle omistajalle ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa, takautuvasti käyttöönottopäivämäärästä. Sopimus tehdään valtuutetun Veho-liikkeessä.


Käytetyn auton huolenpitosopimuksen aktivointi

Mikäli käytetyssä autossa on aiemmin ollut huolenpitosopimus, voi autoon olla tapauskohtaisesti mahdollista aktivoida huolenpitosopimus uudestaan kahden kuukauden sisällä sopimuksen päättymisestä.

Sopimuksen aktivoinnin mahdollisuus tarkastetaan ja hinta määritellään tapaus- sekä autokohtaisesti erillisen hinnaston mukaisesti.

Aktivoinnin mahdollisuutta sekä sopimuksen hintaa voi tiedustella omasta Veho-liikkeestä.


Ensimmäinen huolenpitosopimuslasku

Sopimuksen laskutusjakso on yksi kuukausi. Laskutusjakso alkaa samana päivänä kuin auton käyttöönottopäivämäärä on. Sopimus laskutetaan etupainotteisesti, mikäli alkamispäivämäärä on ennen laskutuspäivää. Ensimmäisellä laskulla voi olla takautuva laskutusjakso, kuluvan laskutusjakson sekä että alkavan laskutuskauden ajalta veloitus.

Ensimmäisen laskun jälkeen seuraavat laskut lähetetään valitun laskutusvälin mukaisesti.

Ensimmäisellä laskulla on ohje ja tiedot e-laskun tilaamiseen oman verkkopankin kautta sekä ohje yrityksen sähköisen laskun tilaamiseen.


Sopimuksen laskuun liittyvät tiedustelut

Sopimuksen laskuun, perintään sekä maksamiseen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa ko. laskulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.


Sopimuksen laskutusväli

Laskutusväliä voi muuttaa sopimuskauden aikana. Mikäli jäljellä olevien erien määrä ei ole jaollinen valitulla laskutusvälillä, voi yksi laskutuskausi olla laskutusvälistä poikkeava. Laskutusvälin muutoksen voi tehdä helpoiten OmaVeho-palvelussa.

Laskutusvälin muutos astuu voimaan aina seuraavasta laskuttamattomasta laskutuskaudesta alkaen.

Laskutusvälin muutos ei vaikuta koskaan jo laskutettuihin laskuihin, vaikka lasku ei olisi vielä ehtinyt laskutusosoitteeseen.


Laskun eräpäivän muuttaminen

Laskun eräpäivää ei voi muuttaa. Sopimuksen lasku lähetetään aina kuukauden 14. päivä tai sitä edeltävänä arkipäivänä. Maksuaikaa on laskutuspäivästä 14 vuorokautta. Mahdolliset muutokset laskun maksamiseen voi sopia laskulla olevien yhteystietojen kautta.


Osoitteenmuutokset

smart Huolenpitosopimuksen asiakastiedon osoitteet eivät päivity automaattisesti. Asiakastietojen muutoksesta tulee aina ilmoittaa Veho-liikkeeseen, OmaVehossa tai laskulla näkyvään yhteystietoon. Yhteydenotossa tulee mainita, että tietojen muutos koskee huolenpitosopimusta.


Lisäpalveluiden muuttaminen kesken sopimuskauden

Osa sopimuksen lisäpalveluista on mahdollista lisätä ja poistaa sopimukselta kesken sopimuskauden. Lisäpalvelujen minimiveloitus on 6 kk. Sopimussisällön muuttaminen onnistuu OmaVehossa osoitteessa https://oma.veho.fi/omaveho tai lähimmässä Veho-liikkeessä.


Sopimukseni ajokilometrimäärän muuttaminen

Sopimuksen kilometrimäärää voi muuttaa missä vaiheessa vain. Sopimuksen kuukausihinta sisältää aina vähintään 10 000 km/vuodessa (833 km/kk). Kilometrimuutoksen pienin mahdollinen muutos on +/- 2000 km/sopimuskausi ja tämän jälkeen 1000 km portain. Kilometrimuutoksessa käytetään voimassa olevaa hinnastoa.

Helpoin tapa tehdä kilometrimuutos kuluvalle sopimuskaudelle, on tehdä se OmaVeho palvelussa osoitteessa https://oma.veho.fi/omaveho tai omassa Veho-liikkeessä. Tämä onnistuu joko huollon töiden vastaanotossa tai oman myyjänne luona.

Kilometrimuutoksen kustannus/ hyvitys jaetaan tasan kuluvan sopimuskauden jäljellä oleville maksuerille. Muutos ei siis vaikuta jo laskutettuihin maksueriin, vaan ainoastaan vielä laskuttamattomiin eriin. Mikäli laskuttamattomia laskutuseriä ei ole jäljellä, lisätyn kilometrimäärän kulu laskutetaan kertalaskulla seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Kilometrimuutoksen hyvitys jaetaan ainoastaan voimassa olevan sopimuksen laskuttamattomille laskutuserille. Mikäli sopimuksessa ei ole jäljellä laskuttamattomia eriä, hyvitystä ei makseta takaisin rahana tai muina etuina sopimuskauden aikana tai sen jälkeen.


Sopimuksen jatkaminen

Sopimuksen jatkamisen mahdollisuus ensimmäisen kauden jälkeen riippuu auton mallisarjasta, -iästä sekä autolla ajetusta ajokilometrimäärästä.

Sopimusta voi jatkaa OmaVeho-palvelussa osoitteessa https://oma.veho.fi/omaveho tai lähimmässä Veho-liikkeessä.


Sopimuksen päättäminen

Sopimus on mahdollista irtisanoa kesken sopimuskauden sopimusehtojen mukaisesti. Sopimus ei pääty automaattisesti auton omistajan muutoksen tai lunastuksen yhteydessä.

Sopimus tulee kaikissa tapauksissa irtisanoa ilmoittamalla siitä sopimuksen myöntäjälle. Huolenpitosopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi alkaen siitä päivästä, kun sopimuksen myöntäjä tai sen edustaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Sopimusta ei voi päättää takautuvasti.

Irtisanomisen yhteydessä tulee ilmoittaa auton ajokilometrimäärä. Sopimuksen päättämisen yhteydessä tarkastetaan auton ajokilometrimäärä sekä sopimuksesta maksettu kilometrimäärä. Mikäli autolla on ajettu enemmän kuin sopimusta on laskutettu, laskutetaan kilometrimäärien erotus voimassa olevan huolenpitosopimushinnaston mukaisesti seuraavan laskutuksen yhteydessä.

Sopimuksen voi irtisanoa OmaVeho-palvelussa tai lähimmässä Veho-liikkeessä.

Sopimuksesta ei makseta hyvitystä, mikäli autolla on ajettu vähemmän kuin sopimukseen arvioitu kilometrimäärä on.

Mikäli sopimusta on maksettu ajallisesti etupainotteisesti ja sopimus päätetään, sopimuksesta palautetaan irtisanomisajan jälkeiset laskutusjaksot (Kts. kohta Ensimmäinen huolenpitosopimuslasku). Maksukuukausien palautuksesta vähennetään voimassa olevan hinnaston mukainen kilometrikustannus ylimenevien kilometrien osalta, mikäli autolla on ajettu enemmän kuin sopimusta on maksettu.